Política de Cadena de Custodia

El Forest Stewardship Council (FSC®) i el Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™) representen els sistemes més amplis de certificació forestal globalment. Tots dos organismes comparteixen un objectiu comú: identificar boscos sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Els productes marcats amb FSC® o PEFC™ estan confeccionats amb materials provinents de boscos ben gestionats o de fonts de reciclatge de confiança. Tant FSC® com PEFC™ apliquen la certificació de Cadena de Custòdia (COC), un procés que garanteix la revisió i verificació dels materials a cada etapa, des del bosc fins al consumidor final. Cada individu o empresa involucrada en la manipulació d’aquests materials posseïx els seus propis certificats FSC® o PEFC™, recolzant així la sostenibilitat en la gestió forestal i les pràctiques empresarials a nivell mundial.

La rellevància de la cadena de custòdia rau a brindar als clients la certesa que els productes que adquireixen provenen de fonts ecològiques i han estat manufacturats de manera sostenible. D’aquesta manera s’assegura que, a cada pas del procés, el producte ha estat tractat per persones compromeses amb pràctiques ambientalment responsables. Optar per fusta o productes derivats amb una Cadena de Custòdia verificada permet a les persones contribuir activament a la sostenibilitat i sumar-se a l’esforç global per donar suport a pràctiques responsables.

Politica Cadena Custodia Forestal